KONFERENCJA ODWOŁANA

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszam Państwa do Bydgoszczy na II Konferencję dotyczącą radioterapii nowotworów ośrodkowego układu nerwowego i radiochirurgii stereotaktycznej pt. „Guzy kręgosłupa i kanału kręgowego – neurochirurgia, radioterapia i radiochirurgia”. Konferencja odbędzie się w dniach 11-12.09.2020 r.

Pierwsza konferencja, która odbyła się jesienią przed dwoma laty zakończyła się sukcesem. Podczas konferencji udało się wypracować konsensus pomiędzy środowiskiem neuochirurgów i onkologów w zakresie opieki nad pacjentami z przerzutami do mózgu. Wypracowane stanowisko zastało opublikowane w biuletynie „Nowotwory Journal of Oncology”, obecnie na prośbę środowiska przygotowywane jest także w formie oficjalnych rekomendacji. Już dziś konsensus zaowocował większym zrozumieniem uzupełniającego się charakteru tych dwóch metod leczenia. Zwiększa to niewątpliwie bezpieczeństwo pacjentów.

Po dwóch latach chcemy zmierzyć się z kolejnym poważnym wyzwaniem jakim jest tematyka leczenia nowotworów kręgosłupa i kanału kręgowego. Eksperci dokonają przeglądu możliwości zastosowania, ale również ograniczeń metod radioterapii. Skonfrontowane to zostanie z możliwościami leczenia operacyjnego. Równocześnie polskie i międzynarodowe autorytety przedstawią swoje doświadczenia w stosowaniu technik radioterapii i radiochirurgii stereotaktycznej. Zaprezentujemy także spojrzenie ośrodka stosującego protonoterapię.

W ramach konferencji przewidywana jest również debata okrągłego stołu, do której zostaną zaproszeni przedstawiciele środowiska onkologów i neurochirurgów. Gorąco wierzę, że przygotowany program merytoryczny, ale również towarzyski zaspokoi Państwa oczekiwania.

Łącząc wyrazy szacunku, serdecznie pozdrawiam i liczę na spotkanie w Bydgoszczy.

Przewodniczący Komietu Organizacyjnego
dr hab. n. med Maciej Harat

PATRONAT:

DATA:
11-12 września 2020

MIEJSCE:
Holiday Inn Bydgoszcz
ul. Grodzka 36