Piątek 11.09.2020

}

10:00 – 11:00 Rejestracja uczestników i lunch

}

11:00 Otwarcie konferencji

}

11:00 - 11:10 Wystąpienie organizatora i Prezesa PTRO

=

SESJA I - AKTUALNY STAN WIEDZY / STATE OF ART

}

11:10 - 11:40 Stereotaktyczna radiochirurgia chorób kręgosłupa i kanału kręgowego - wskazania i ograniczenia (SRS and SBRT of spine and spinal canal tumors – indications and limitations)

– Gość specjalny

}

11:40 - 12:10 Problemy w leczeniu operacyjnym nowotworów kręgosłupa (Surgery of spine andspinal canal tumors – indications and limitations)

– prof. dr n. med. Andrzej Maciejczak

}

12:10 - 12:40 Rola protonoterapii w leczeniu nowotworów kręgosłupa i kanału kręgowego (Proton beam therapy of spine and spinal canal tumors – indications and limitations)

– dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

12:40 – 12:50 Dyskusja

12:50 – 15:00 Lunch i zebranie Zarządu Głównego PTRO i PTNch

=

SESJA II - DIAGNOSTYKA

}

15:00 - 15:30 Anatomia radiologiczna kręgosłupa i kanału kręgowego oraz diagnostyka nowotworów w badaniach MRI

– prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz

}

15:30 - 16:00 Diagnostyka izotopowa patologii kręgosłupa i kanału kręgowego

– dr hab. n. med. Bogdan Małkowski

16:00 – 16:10 Dyskusja

16:10 – 16:30 Przerwa kawowa

=

SESJA III - JAK JA TO ROBIĘ I RZADKIE PRZYPADKI

}

16:30 - 16:50 Radioterapia stereotaktyczna przerzutów do kręgosłupa - zmiany pierwotne, wznowy, powikłania leczenia i ocena nawrotu

– dr n. med. Łukasz Kuncman

}

16:50 - 17:10 Radioterapia i radiochirurgia bolesnych naczyniaków kręgów

– prof. dr hab. n. med. Leszek Miszczyk

}

17:10 - 17:25 Rzadkie przypadki: Łagodne zmiany kanału kręgowego

– dr hab. n. med. Sławomir Blamek, prof. COI

}

17:25 - 17:40 Rzadkie przypadki: Glejaki rdzenia

– dr hab. n. med. Maciej Harat

17:40 – 17:50 Dyskusja

17:50 Kolacja

Sobota 12.09.2020

=

SESJA IV - JAK OSIĄGNĄĆ WYSOKĄ PRECYZJĘ POZA CZASZKĄ

}

09:00 - 09:15 Możliwości i zalety Exactrac w radioterapii i radiochirugii stereotakycznej kręgosłupa

– dr Janusz Winiecki

}

09:15 - 09:30 Selecting an SGRT system for high accuracy SRS and SABR Treatments

– Alina Mihai

09:30 – 09:40 Dyskusja

09:40 - 10.00 Przerwa kawowa

=

10:00 - 11:45 SESJA V - OBRADY OKRĄGŁEGO STOŁU DOTYCZĄCE LECZENIA NOWOTWORÓW
KRĘGOSŁUPA I KANAŁU KRĘGOWEGO

}

11:45 - 11:50 Podsumowanie – Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Radioterapii

– prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

}

11:50 - 12:00 Zakończenie konferencji

12:00 Lunch

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.
Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).